ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านห้วยตาด

 322  หมู่ 17  
ตำบลนาดอกคำ  
อำเภอนาด้วง  
จังหวัดเลย  
42210
       
E-mail:huaytad@loei1.go.th
              
Tel.087-859-9717

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
Comments