การแข่งขันโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:36โดยโรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง
โรงเรียนบ้านห้วยตาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันโครงงานคุณธรรม จริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑
โรงเรียนบ้านห้วยตาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การแข่งขันโครงงานคุณธรรม จริยธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษา 
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง,
6 ส.ค. 2562 00:36
Comments