กิจกรรมทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:44โดยโรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
การทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์
เพื่อใช้ในโรงเรียนและจัดจำหน่าย ณ ตลาดบ้านห้วยตาด
ราคาขวดละ ๑๐ บาท
"สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในโรงเรียน"
Comments