ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตาด

โพสต์26 มิ.ย. 2563 05:56โดยโรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตาด เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง,
26 มิ.ย. 2563 05:56
Comments